Hoe zit het met de belastingen bij aankoop van vastgoed in Spanje

Ook vastgoed in Spanje is onderhevig aan belastingen. Of wat had je gedacht? Met dit uitgebreide artikel willen we je volledig informeren.

Holiday estate belastingen aankoop vastgoed spanje 7a4b0a8bd7296e481ee275ddc412f64b 2000

Een van de vragen die je wellicht hebt bij de aankoop van een huis in Spanje is wellicht omtrent de belastingen. Als je vastgoed koopt in Spanje, moet je dan belastingen betalen in zowel België als Spanje? En wat de onroerendgoedbelasting voor je vakantiewoning?

Belastingen betalen op vastgoed in Spanje, hoe gaat dat in zijn werk?

We kunnen je meteen al van je grootste zorgen afhelpen. België en Spanje hebben onderling een verdrag waarbij er wordt voorkomen dat je dubbel wordt belast.Afhankelijk van waar je domicilie staat zal je dus voortaan enkel belastingen betalen in België of Spanje. In het kort mag je stellen dat Spanje slechts twee soorten belastingen heft: de vermogenbelasting en de onroerendgoedbelasting.

De vermogenbelasting

Ben je van plan om zelf te wonen in je nieuwe eigendom in Spanje? Dan betaal je een belasting van zo´n 19% vermenigvuldigd met 1,1% en de kadastrale waarde van je eigendom. Ben je echter van plan om te gaan verhuren, dan betaal je een belasting van 19% op de jaarlijkse huurprijs die je ontvangt. Als EU-burger wordt dit bedrag verminderd met de kosten die je hebt voor de verhuur van je vakantiewoning zoals verzekeringen, interesten en taksen.

Onroerendgoedbelasting: ook de gemeente heft belastingen op jouw vastgoed in Spanje

De onroerendgoedbelasting is een gemeentelijke belasting die moet worden betaald. Het wordt bepaald aan de hand van de kadastrale waarde van je woning. Daarnaast wordt het belastingpercentage niet op nationaal niveau vastgelegd, maar kan iedere gemeente daar zelf over beslissen. Hierdoor verschilt de belasting van regio tot regio.

Verder is het belangrijk om te weten dat je enkel belastingen betaalt op je vastgoed in Spanje. De som is gelijk aan beide soorten belastingen.

In België wordt de belasting dan weer berekend op je netto inkomen. Dit is het bedrag dat je overhoudt na de aftrek van de 40% forfaitaire kosten van de huurprijs. Je betaalt in België geen belasting op je eigendom in Spanje, maar kan door de huurinkomsten wel in een hogere belastingschijf terechtkomen. Informeer daarom steeds bij een boekhouder.

Belastingaangifte, hoe vul je deze in?

Voor het invullen van de belastingaangifte houden we rekening met drie mogelijke situaties. Of je verhuurt je woning in Spanje, of je verhuurt deze niet, of je verhuurt deze slechts een bepaalde periode in het jaar.

Je verhuurt je vakantiewoning in Spanje

Wie zijn woning in Spanje verhuurt, moet de bruto inkomsten van de verhuur aangeven bij de belastingen. Deze mag je echter wel verminderen met de belastingen op deze inkomsten die je in België betaald hebt tijdens het voorbije jaar. Hou er ook rekening mee dat bruto inkomsten van verhuur meer is dan enkel maar de huur die de huurder betaalt. Het omvat ook het voordeel qua taksen, herstellingen of verzekeringen dat je als verhuurder hebt gekregen omdat deze zijn betaald door de huurder.

Je verhuurt je vakantiewoning niet en maakt er zelf gebruik van

Wie zelf woont in de woning in Spanje geeft de brutohuurwaarde aan bij de belastingen. Dit is het gemiddelde bedrag dat je zou kunnen hebben verdiend, mocht je het huis of appartement wel hebben verhuurd. Ook hier mag je het bedrag verminderen met de belastingen die je hebt betaald in België op deze inkomsten.

Je verhuurt je eigendom gedurende een bepaalde periode in het jaar

Verhuur je je woning in Spanje tijdens de drukke zomermaanden om vervolgens tijdens de winter zelf te gaan overwinteren? Dan geef je zowel de bruto huurinkomsten als de bruto huurwaarde door aan de belastingen. Deze berekenen dan zelf de belasting aan de hand van de periodes dat je niet of wel hebt verhuurd. Dit totaalbedrag mag je evenzeer verminderen met de belastingen die je hebt betaald in België op deze inkomsten.

Het doorgeven van de nodige bedragen mag in Vak III, rubriek B.2. omdat België en Spanje een belastingverdrag hebben. Je kan het invullen van je belastingaangifte makkelijk laten doen door je advocaat. Want alles omtrent vastgoed wordt in Spanje vaker geregeld met een advocaat dan met een notaris, ook de belastingen.

Hier vind je meer info over de rol van de advocaat bij de aankoop van vastgoed in Spanje.

Wat bij een overlijden? Hoe werkt het erfrecht in Spanje?

Op een bepaald moment komt deze situatie wellicht voor. Je bent eigenaar van een woning in Spanje, maar komt te overlijden. Hoe wordt het erfrecht bepaald?

Belgisch of Spaans erfrecht?

De vraag bij een overlijden is of er wordt gewerkt volgens het Belgische of Spaanse erfrecht. Het internationaal privaatrecht stelt dat het erfrecht van toepassing is volgens waar de eigendom is gelegen. Dit duidt er op dat het Spaanse erfrecht van toepassing is. Wel moet er rekening worden gehouden met de verwijzingsregels, waardoor het wel mogelijk is dat het Belgische erfrecht van toepassing wordt als de overledene zijn hoofdverblijfplaats in België had.

Je hoofdverblijfplaats is echter in Spanje als je meer dan 183 kalenderdagen per jaar in Spanje verblijft. In dit geval blijft het Spaanse erfrecht van toepassing.

Hoeveel bedragen de successierechten?

De successierechten werken in Spanje anders dan bij ons. In tegenstelling tot in België heeft iedere regio zijn eigen erfrechtregels en dus ook successierechten. Zo geniet je in de regio Valencia immers van een vrijstelling van 75% op de successierechten. Op andere plaatsen schommelt het percentage van de successierechten tussen de 7% en 34%. Ieder dossier zal echter apart moeten worden behandeld door de notaris in kwestie.

Heb je nog vragen over de belastingen op vastgoed in Spanje? Dan kan je altijd bij ons terecht.

Conclusie

Costa Blanca Zuid is iets goedkoper dan het noorden voor het kopen van een tweede woning in Spanje. Toch hangt de keuze van welke regio het best is vooral af van je persoonlijke voorkeuren. Hou je van het typische Costa Blanca gevoel met zandstranden of opteer je eerder voor het ruige landschap en de prachtige natuur in het noorden? Laat je bij je zoektocht bijstaan door Holiday Estate. Je kan rekenen op onze expertise en kennis op het vlak van Spaans vastgoed.

Image 9

Alles wat je moet weten als je een huis in Spanje koopt

With this handy brochure, we will help you on your way to making the right choices. Even if you still have questions after reading this brochure, we are ready to share our experience.

Download de brochure