Hoe wordt het huurinkomen van jouw tweede verblijf in het buitenland belast?

Je bent van plan om een huis in Spanje te kopen om nadien te verhuren. Of beter nog, je hebt al een huis aan de Spaanse kust en je wilt deze verhuren.

Belastingen spanje holiday estate

Je bent van plan om een huis in Spanje te kopen om nadien te verhuren. Of beter nog, je hebt al een huis aan de Spaanse kust en je wilt deze verhuren. Je vraagt je echter af hoeveel belastingen je zal moeten betalen op deze huurinkomsten. Is het wel de moeite waard om een tweede verblijf in Spanje te kopen als investering? We leggen het even uit.

Moet ik mijn huurinkomsten aangeven aan de Belgische fiscus?

We hebben goed en slechts nieuws op deze vraag. Het slechte nieuws is dat je je inkomsten voortkomende uit de verhuur van een tweede verblijf in Spanje wel degelijk moet aangeven aan de Belgische fiscus. Wie in het buitenland verhuurt moet de werkelijke ontvangen inkomsten aangeven. Op dit bedrag mag je wel de betaalde belastingen op het vastgoed in vermindering brengen.

Verhuur je je woning niet, dan moet je nog steeds de huurwaarde aangeven. Dit is een schatting van wat de gemiddelde huurinkomsten per jaar zouden zijn mocht je wel je huis in Spanje verhuren. Ook hier mag je de betaalde belastingen in het buitenland op de woning in vermindering brengen.

Maar er is ook goed nieuws. Zo moet je geen belastingen betalen op je huurinkomsten als het land waar je woning is gelegen een dubbelbelastingverdrag heeft met België. En dat is met Spanje wel degelijk het geval. In de praktijk betekent dit dat je dus enkel belastingen betaalt op de huurinkomsten in Spanje zelf.

Waarom vraagt België dan om de huurinkomsten aan te geven?

Er zit echter een addertje onder het gras zoals je wellicht had kunnen vermoeden gezien de inkomsten wel moeten worden aangegeven. Hoewel je geen belasting moet betalen op de huurinkomsten van je huis in Spanje, worden de inkomsten wel meegerekend bij je totale inkomsten en dus je inkomstenbelasting. Je huurinkomsten worden bij je andere inkomen opgeteld. Het kan dus gebeuren dat je hierdoor in een hogere schaal terechtkomt waardoor je procentueel meer belasting moet betalen op je andere inkomen.


Een voorbeeld: stel je hebt een belastbaar inkomen van 35.000 euro. In principe betaal je hier maximaal 45% op een deel van je inkomen. Stel je ontvangt nog eens 5000 euro aan huurinkomsten per jaar door je huis in Spanje. Dan komt je belastbaar inkomen te liggen op 40.000 euro, waardoor je nu voor een deel van je inkomen 50% belasting zal moeten betalen.

Kijk je toch beter voor een tweede verblijf in België? Een aantal vergelijkingen.

Hoeveel bedragen de belastingen op huurinkomsten in Spanje?

In Spanje betaal je belastingen op zowel je huurinkomsten als een forfaitair bedrag voor de huurinkomsten die je zou hebben gehad mocht je verhuren. In beide gevallen geldt een percentage van 19% voor niet-residenten uit een EU-land.

Hoe bereken je het forfaitair bedrag waarop belastingen moet worden betaald?

Indien je je woning niet verhuurt en er zelf woont wordt een forfaitair bedrag berekend waarop je belastingen betaal. Dit bedrag is gelijk aan de kadastrale waarde van je eigendom vermenigvuldigd met 1,1% en 19%. Als de kadastrale waarde in de laatste tien jaar niet werd herzien geldt een percentage van 2% in plaats van 1,1%.

Hoe betaal je belastingen op je huurinkomsten in Spanje?

In Spanje gaan ze er van uit dat mensen weten waarvoor en hoeveel belastingen ze moeten betalen. Dus ook buitenlanders die huurinkomsten ontvangen voor hun huis in Spanje. Je zal er dus zelf moeten aan denken om de nodige inkomsten aan te gevenen je belastingen te betalen wil je geen problemen krijgen met de Spaanse fiscus.

De aangifte wordt per kwartaal uitgevoerd en per woning, en dat telkens voor het voorafgaande kwartaal. Voor de periode waarin je je woning niet verhuurd moet je een forfaitair bedrag betalen. Dit moet ten laatste gebeuren tegen 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin je eigenaar was van de woning.

Welke andere belastingen moeten nog worden betaald om je woning in Spanje?

Als niet-resident en eigenaar van een huis in Spanje zal je nog andere belastingen moeten betalen. Dit is onder meer de vuilnisbelasting en de onroerendezaakbelasting. Het tarief van deze laatste is afhankelijk van de gemeente of stad waar je tweede verblijf is gelegen. Hierover hoef je je echter minder zorgen te maken, gezien de aanslagen wel door de gemeente worden bereken en naar het adres van je huis in Spanje wordt opgestuurd. Deze belasting mag je tevens ook aftrekken van de belasting op je huurinkomsten of forfaitair bedrag.

Btw-plicht bij uitbesteding verhuur

Als je zelf al het nodige regelt voor het verhuren van je woning hoef je geen btw te betalen. Laat je alles regelen door een verhuurkantoor, dan wordt je beschouwd als een ondernemer en dus wel belast met btw. In dat geval ben je dus verplicht op per kwartaal een btw-aangifte in te dienen. Laat je hierdoor het best bijstaan door een boekhouder of fiscaal expert.

Image 9

Alles wat je moet weten als je een huis in Spanje koopt

With this handy brochure, we will help you on your way to making the right choices. Even if you still have questions after reading this brochure, we are ready to share our experience.

Download de brochure